IT Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin, tel. (58) 536 19 49

Inauguracja Roku Wiary w Diecezji Pelplińskiej
poniedziałek, 22 października 2012 14:12

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore uroczyście otworzył w sobotę 20 października Rok Wiary w diecezji pelplińskiej. Rozpoczęcie Roku Wiary było połączone z doroczną inauguracją roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Odbywa się ona zawsze 20 października, w kolejną rocznicę „Pelplińskiej Jesieni”, czyli zamordowania przez Niemców w 1939 r. kapłanów i świeckich z Pelplina.

Nawiązując do zadań Kościoła i rozpoczętego Roku Wiary, abp Migliore powiedział, że „byłoby wielką naiwnością myśleć,że jeśli Bóg raziłby gromem z nieba tych, którzy nie chcą słuchać Chrystusa, Jego Ewangelii, tych, których niewłaściwe nazywamy wrogami Kościoła, to ludzie z większą ochotą przyjmowaliby Boga i Słowa Jezusa”. Bóg objawia się przez wyzwolenie ze zła. Z kolei mówiąc o nowej ewangelizacji nuncjusz stwierdził, że jej znakiem jest to, że „w naszych parafiach, w grupach kościelnych, w społeczeństwie nosimy ojcowską dobroć Boga, która sprawia, że słońce wschodzi i deszcz pada nad złymi i nad dobrymi”. - Znakiem, że nowa ewangelizacja idzie po właściwych ścieżkach nie będzie potępianie tych, którzy są oporni na Słowo Boże albo pozostają do niego w opozycji, ale wyzwalanie ze zła, z wszelkiej postaci zła - mówił hierarcha. Abp Migliore mówił dalej, że „Jezus nie chce rekrutować swoich uczniów za wszelką cenę, ale chce, żeby szli oni za Nim, bo zawierzyli wezwaniu”. To daje podstawy wierności Bogu i radości - podkreślił kaznodzieja i zachęcał do poważnej refleksji nad naszym „pójściem za Chrystusem”.

Przed końcowym błogosławieństwem, nuncjusz papieski wręczył delegacjom wszystkich dekanatów diecezji pelplińskiej egzemplarze Katechizmu Kościoła Katolickiego. W bazylice katedralnej kontynuowane było modlitewne czuwanie z okazji rozpoczęcia Roku Wiary. Złożyły się na nie prelekcja ks. Wojciecha Klawikowskiego, odpowiedzialnego za Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Pelplińskiej i adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Zespół Ewangelizacyjny „Na cały głos”, który działa przy diecezjalnym Radiu Głos w Pelplinie. Modlitwa była przeplatana świadectwami przedstawicieli różnych grup formacyjnych, poświęconymi znaczeniu wiary w życiu współczesnego katolika świeckiego i duchownego. W Bibliotece Diecezjalnej odbyła się druga część inauguracji roku akademickiego. Rektor pelplińskiego WSD ks. prałat Antoni Bączkowski przypomniał, że „seminarium jest szkołą uczniów Chrystusa, miejscem uprzywilejowanym w łaskę i dobro, jest miejscem zasiewu”. Jak dodał, „jesteśmy tu, by pielęgnować to, co z Bożego nadania się rodzi i dojrzewa”. Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr hab. Krzysztof Charamsa z Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie.

Podczas inauguracji 360. roku akademickiego w seminarium duchownym w Pelplinie immatrykulowano dzisiaj 16 alumnów na pierwszy rok studiów filozoficzno-teologicznych.

Ks. Ireneusz Smagliński

Dyrektor Radia "Głos"


       

   

 


Pelplin, 15-16 września 2018. Zapraszamy!
Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej. Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin, tel. (58) 536 19 49realizacja: mgdesign.pl