Posiedzenie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej 3 marca 2017 r.

W piątek, 3 MARCA br. o 19.00 odbędzie się posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej. Zapraszam dotychczasowych członków Rady oraz osoby proponowanie do wejścia w skład Rady. Wszyscy otrzymają pisemne powiadomienia.