XVIII Niedziela Zwykła – 5 sierpnia 2018 r.

Za troskę o porządek w kościele w Turzu i za ofiarę dziękujemy rodzinie Jagody i Marcina Górnych i na następną niedzielę prosimy rodzinę Binerowskich z Małego Turza, ul. Leśna.

Za sprzątanie kościoła w Dalwinie dziękujemy rodzinie Barbary i Czesława Wieckich i prosimy na następną niedzielę rodzinę Wiesławy i Grzegorza Krause z Dalwina.

W imieniu Sióstr Karmelitanek z Klasztoru w Gdyni Orłowie dziękuję ofiarodawcom darów w naturze, które zostały w miniony wtorek przewiezione do Sióstr. Bóg zapłać!

W poniedziałek przypada święto Przemienienia Pańskiego.

W czwartek czcimy św. Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein), karmelitankę i męczennicę, Patronkę Europy.

W piątek obchodzimy uroczystość św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, głównego Patrona naszej diecezji.

W przyszłą niedzielę będzie kolekta na cele inwestycyjne naszej parafii. Co miesiąc spłacane są raty kredytu zaciągniętego na renowację drewnianego stropu Kościoła Parafialnego. W tym miesiącu, 21 sierpnia rozpocznie się drugi etap prac malaskich w naszym kościele. Będą malowane ściany. Spodziewana jest dotacja na te prace, jak i refundacja za ubiegłoroczne remonty. Jednak wnioski w tych sprawach są jeszcze rozpatrywane.

Zapowiedzi. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Siewierski Mateusz, zam. w Łukocinie oraz Wasiek paulina, zam. w Tczewie, Parafia św. Józefa (1). Jeżeli wiadomo o przeszkodach do zawarcia tego małżeństwa, należy powiadomić o tym proboszcza.

Porządek Mszy Św. i intencje od 6 do 12 sierpnia 2018 r.

PN 17.00:           + Zbigniew Kijewski, Janusz Kijewski, Janina, Jadwiga, Danuta Pozorska i Jacek

WT 17.00:          + Stanisław Stubba

ŚR 17.00:           + Ks. Jan Kozikowski i rodzice

CZ 17.00:           + Marek Rodnicki w m-c po pogrzebie

PT 17.00:           + Jadwiga i Helena Szwoch

SO 17.00 M:      + Elżbieta Zielińska z ok. ur.

SO 18.30:          + Kamila Reszka z ok. ur., Maria Kordunowska

ND 8.00:             + Jadwiga Szwoch, Maria i Józef oraz Ryszard Bronk

ND 9.30 D:         + Aleksander Korda w 4 r. śm.

ND 11.15:       + Henryk Rodnicki, Marek Rodnicki, Jadwiga i Jan Czubkowscy, Weronika i Bernard Rodniccy