Intencje Mszy świętych

Poniedziałek, 30 marca: 17.00 za śp. Halinę i Eugeniusza

 

Wtorek, 31 marca: 17.00 za śp. Ryszarda Bednarek z okazji urodzin i rodziców z obojga stron

                17.30 za śp. Danutę Zagorską w 6 rocznicę śmierci

 

Środa, 1 kwietnia: 17.00 za śp. Waldemara Krauze w 2 rocznicę śmierci

                                  17.30 za śp. Krystynę Szalewską w 2 rocznicę śmierci

 

Czwartek, 2 kwietnia: 17.00 za śp. Stefanię Gorczyca w rocznicę śmierci, oraz Szczepana, Franciszkę, Kajetana, Anielę i Jana

 

Piątek, 3 kwietnia: 17.00 za śp. Annę, Józefa i z rodziny Krefft

 

Sobota, 4 kwietnia: 17.00 za śp. Małgorzatę Górka z okazji urodzin
                                   18.30 za śp. Apolonię, Jana, Henryka, Wiesława Siewierskich

 

Niedziela, 5 kwietnia: 8.00: za śp. Zofię Płaska w dniu urodzin i Rudolfa
                                      9.30 (Dalwin): za śp. Monikę Klawińską
                                      11.15 za śp. Stefana Zając oraz z rodzin Zając i Jurczyńskich